Болница Света Марина

Проектът в СБАЛАГ Света Марина гр. Плевен включваше проектиране и изграждане на високо технологичен изчислителен център, тип „частен облак“, позволяващ виртуализиране и консолидиране на голям брой информационни приложения, с които болницата работи. Центърът е напълно резервиран за да осигури високо ниво на надеждност и наличност на информационните системи, вземайки предвид критичната важност на дейността на болницата. Решението включва висок клас x86 сървъри, дисков масив с над 60 терабайта пространство за съхранение на информация, както и софтуери за виртуализация, резервни копия и възстановяване и сървърни операционни системи. Модерният изчислителен център позволи бързото и ефективно внедряване на специализираните софтуерни системи, които болницата използва - HIS, PACS, RIS, образна диагностика, RFID tracking и др.

Като част от проекта Телелинк изгради и високо-скоростна конвергентна локална мрежа осигуряваща капацитет от 1 Gbps на всички портове за достъп и 20 Gbps към опорното ниво, както и безжична мрежа покриваща цялата болница по стандарт 802.11ac/n.
Проекта завърши с внедряване на IP телефонна система, осигуряваща ефективна и мултифункционална комуникация между служителите на болницата. Високо-скоростната мрежова инфраструктура от медицински клас позволява бъдещото активиране на различни услуги за пациентите и персонала на болницата като мулти-медийни приложения, интернет, IPTV и др.

Цялостното интегрирано решение беше базирано на оборудване и софтуер от водещи IT производители като Cisco Systems, EMC и Microsoft.
 

Назад