Clients

Клиенти

Съсредоточен върху клиента

Ненадминатият опит на Телелинк, обхваща почти всеки аспект на ИКТ, както в частния, така и в публичния сектор. Гордеем се, че сме допринесли за изграждането на много шедьоври, в областта на ИКТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът в СБАЛАГ Света Марина гр. Плевен включваше проектиране и изграждане на високо технологичен изчислителен център, тип „частен облак“, позволяващ виртуализиране и консолидиране на голям брой информационни приложения, с които болницата работи. Центърът е напълно резервиран за да осигури високо ниво на надеждност и наличност на информационните системи, вземайки предвид критичната важност...