Corporate Networking

Корпоративни мрежи

Корпоративните мрежи и мрежовата сигурност са крайно необходими за съвременните ИТ системи. Това се отнася за всички бизнес приложения, които трябва да бъдат внимателно разчетени и планирани, за да доведат до надеждност, устойчивост и защита на инвестициите. В дългосрочен план, това е най-сложната и прецизно разработена технология на Телелинк. Ние можем да Ви помогнем да планирате, изградите, внедрите и поддържате всички ваши мрежи и системи за сигурност, включително:

 

  • Офис мрежи: LAN и Wireless LAN;
  • Корпоративни VPN мрежи, WAN комуникации и WAN оптимизации;
  • Internet Еdge: Маршрутизиране, Интернет резервираност и балансиране на натоварването, Възстановяване при бедствия;
  • Сигурност в Internet Edge: Защитни стени, Откриване и превенция на проникване, Инспектиране на съдържание и URL филтриране;
  • Отдалечен достъп за дистанционна работа;
  • Мониторинг и управление на системи.


Някои от нашите ключови проекти:

  • Проект за една от най-големите банки в България, който се състоше от процедури по планиране, проектиране, изпълнение и миграцията на услуги, както и разширена поддръжка. Проектът включваше офис мрежа за повече от 1000 потребители с корпоративен VPN за всички клонове. Внедрено бе и решение за усъвършенстван интернет достъп за крайни клиенти с многостепенна защита, както и решение за управление на цялата мрежа. При изпълнението на проекта свързахме два Информационни центъра посредством DWDM.
  • Проектирахме и изградихме голяма корпоративна мрежа за една от основните правителствени агенции. Проектът свърза повече от 130 клона в корпоративна VPN мрежа, с внедрено решение за устойчива сигурност за крайния клиент, както и предоставяне на централизиран интернет достъп за всички клонове на агенцията. Една от дейностите по проекта включваше взаимосвързването на два Центъра за данни с балансиране на натоварването на базата на DNS site selectors. Проектът приключи с предоставянето на разширен мониторинг и поддръжка.
  • Най-голямата виртуална частна мрежа, изградена от Телелинк, се състои от повече от 3000 обекта, в мрежа тип център-звезда, с криптиране на трафика, многоточков динамичен достъп (DMVPN) и динамична маршрутизация с протокол OSPF. Като един от най-предизвикателните по отношение на сложност, мащабируемост и съвместяване на съществуващи и нови технологии, този проект представлява крайъгълен камък в нашето развитие с натрупването на безценен опит при изграждането на експертни решения.
  • Друг проект, с който се гордеем, е изграждането на голяма VPN мрежа с повече от 200 клона, проектирана и изградена на основата на DMVPN, IPSEC и динамична маршрутизация (EIGRP). За да приведем до допълнително ниво на резервираност някои от критично важните обекти, те бяха допълнително резервирани от мобилна 3G свързаност и EEM scripting логика на маршрутизаторите, постигайки резервираност от 99,99%. Проектът включва и мониторинг и разширена поддръжка.