Data Center Solutions

Изчислителни центрове

Съвременният Център за съхранение на информация (Data center) и инфраструктурата от бизнес приложения са от особено важно значение за успеха на една информационна система. Нещо повече, те са основата за предоставянето на ново поколение услуги, както вътре в организацията, така и към крайните клиенти. Нашите сертифицирани и опитни инженери могат да Ви помогнат да проектирате, планирате, изградите и поддържате инфраструктурата на вашия център за данни, с цел постигане на цялостни, гъвкави и надеждни решения "до ключ" за вашите приложения. Ние сме експерти в предоставянето на решения за:

 

 • Висок клас сървърни и Blade системи;
 • Системи за съхранение на данни, SAN/NAS инфраструктура;
 • Решения за възстановяване след бедствия и аварии и осигуряване на непрекъснатост на бизнеса;
 • Виртуализация и консолидация;
 • Виртуална Десктоп Инфраструктура (VDI);
 • Резервно копие и възстановяване;
 • Архивиране;
 • Изграждане на специализирани мрежи за центрове за данни;
 • Балансиране на натоварването и ускоряване на приложенията;
 • Сигурност и съответствие с регулаторните изисквания.

 

Някои от нашите ключови проекти:

 • Българската топлоелектроцентрала (ТЕЦ) избра Data Center решението на Телелинк, което включва проектиране на методология за възстановяване след бедствия, сървъри и системи за съхранение и софтуер за репликация и архивиране през WAN към отдалечен Център за данни. Телелинк виртуализира и консолидира много от текущите сървъри в центъра за данни на компанията, което допринесе за допълнителната оптимизация и ефективност на решението. Предоставяме и до момента поддръжка на системата с всичките й мрежови връзки под Договор за Управлявани Услуги при нива 24x7x365.
 • В началото на 2013 г. изпълнихме проект, включващ виртуализация и консолидация на инфраструктурата на публична компания в София, внедрявайки блейд сървърна система (Cisco UCS) с външна памет (SAN) на EMC, която да виртуализира почти всички сървъри на компанията. Решението се допълва от софтуер за архивиране, възстановяване и създаване на резервни копия на ниво виртуална машина.
 • Една от най-големите банки в България избра нас за изграждането и поддръжката на мрежовата инфраструктура на своя център за данни. Внедрихме Nexus 7000 – система с високо ефективна разпределена архитектура, между два обекта, които свързахме чрез високо защитена DWDM система.
 • В началото на 2013 г. Телелинк приключи голям проект за центъра на данни на едно от основните електроразпределителните дружества в България. Дейностите по проекта включваха изграждането на новаторски център за данни в мрежа с помощта на платформата Cisco Nexus 5к и ASR1000, както и с Nexus 1000V за виртуалната среда. Допълнително са инсталирани две напълно заредени UCS блейд шасита за използването на виртуална десктоп инфраструктура. Сигурността в центъра за данни е предоставена от Cisco ASA5525-X с включена IPS инспекция. Решението е доставено "до ключ" и е снабдено със софтуера за мониторинг и управление Cisco Prime Infrastructure.