Extended Support

Разширена поддръжка

В случаите когато стандартната или разширена гаранционна поддръжка не удовлетворяват напълно нуждите на клиента, Телелинк предлага разширени услуги по поддръжка на внедрените решения. Те надграждат разширената гаранционна поддръжка като добавят допълнителна стойност както следва:

 

 • Бърза експертна поддръжка. Можете да отправите вашите заявки към центъра за обслужване на клиенти на Телелинк.
 • Двуезична поддръжка. Български и английски са езиците на които можете да разговаряте с нашите инженери
 • Наличност 24x7x365. Покриване на всички часови зони.
 • Отдалечено локализиране на проблеми. Повредите могат да бъдат локализирани отдалечено благодарение на внедрените новаторски системи.
 • Отстраняване на проблеми. Следствие на дефекти в оборудване или некоректно функциониране на софтуер.
 • Ескалация до техническа поддръжка на производителя. В случай че проблема не може да бъде отстранен в рамките на гарантираните нива на обслужване (SLA).
 • Ускорена подмяна на дефектирало оборудване. Разнообразие от опции за гарантираните времена на подмяна, включващи 2 часа, 4 часа и следващ работен ден (NBD).
 • Текущо обновяване на оперативен софтуер и фърмуер. В рамките на поръчаните лицензи и софтуерни абонаменти.
 • Поддръжка на място. Сертифициран инженер на Телелинк може да посети обекта и да подмени дефектиралото без намеса на експертен персонал от страна на клиента.
 • Управление на инциденти. Достъп до софтуерни инструменти за управление и проследяване на инциденти.
 • Промени в дизайна и архитектурата на решението.  Когато това е свързано с един или повече проблеми.
 • Управление и анализ на проблемите. Задълбочено разследване на проблеми, за да се елиминира тяхната поява в бъдеще. 
 • Управление на инциденти. Достъп до софтуерни инструменти за управление и проследяване на инциденти.