Extended Warranty

Гаранционна поддръжка

Телелинк предлага услуги по разширена гаранционна поддръжка, които добавят допълнителна стойност към стандартната гаранция предоставяна от производителя. Тези услуги целят по-бързото разрешаване на възникнали проблеми и съответно повишена удовлетвореност на нашите клиенти:

 

  • Бърза експертна поддръжка. Можете да отправите вашите заявки към центъра за обслужване на клиенти на Телелинк.
  • Двуезична поддръжка. Български и английски са езиците на които можете да разговаряте с нашите инженери
  • Наличност 24x7x365. Покриване на всички часови зони.
  • Отдалечено локализиране на проблеми. Повредите могат да бъдат локализирани отдалечено благодарение на внедрените новаторски системи.
  • Отстраняване на проблеми. Следствие на дефекти в оборудване или некоректно функциониране на софтуер.
  • Ескалация до техническа поддръжка на производителя. В случай че проблема не може да бъде отстранен в рамките на гарантираните нива на обслужване (SLA).
  • Ускорена подмяна на дефектирало оборудване. Разнообразие от опции за гарантираните времена на подмяна, включващи 2 часа, 4 часа и следващ работен ден (NBD).
  • Текущо обновяване на оперативен софтуер и фърмуер. В рамките на поръчаните лицензи и софтуерни абонаменти.
  • Поддръжка на място. Сертифициран инженер на Телелинк може да посети обекта и да подмени дефектиралото без намеса на експертен персонал от страна на клиента.
  • Управление на инциденти. Достъп до софтуерни инструменти за управление и проследяване на инциденти.