Innovative Healthcare

Иновативно здравеопазване

Здравните институции все повече разчитат на информационните системи (PACS, HIS, RIS и др.) за гладкото и ефективно управление на хора, активи и процеси и стемежът към безпрепятствената им интеграция е по-голям от всякога.
За да отговори на тази необходимост, нашата компания използва своето ноухау в системната интеграция специално за нуждите на здравния сектор, предоставяйки иновативни и добавящи измерима стойност решения. Организациите от здравния сектор, които избраха Телелинк за техен доверен партньор, вече виждат ползите от тези интегрирани решения, сред които са: повишен контрол на разходите, подобрена сигурност на пациента, висококачествена грижа за пациента и координация на процесите, прозрачност на активите в цялата здравна организация, както и на инвентара, медицинския персонал и пациентите, наред с подобрена оперативна ефективност. Всичко това води до по-добро изживяване както за служителите, така и за пациентите.


Телелинк предоставя следните технологични решения:


•    Специализирана медицинска мрежа. Изключително бърза мрежа с ниски закъснения, съобразяваща се с изискванията за неприкосновеност и сигурност на данните и в същото време интегрирайки данни, глас и видео, постигайки високоефективно сътрудничество между пациенти и медицински персонал по всяко време и от всяко устройство.
•    Специализирана медицинска инфраструктура за обработка и съхранение на данни. Надеждна централизирана система за пренос, обработка и съхранение на големи масиви от данни, генерирани от медицински приложения, с помощта на доказани виртуализационни решения, които максимално ефективно използват ресурсите на предоставеното оборудване.
•    Vendor Neutral Archive. VNA е технология за съхранение и управление на изображения и документи в стандартен формат (напр. DICOM), правейки ги достъпни от всяка приложима система или устройство. Архивът може да се свързва със съществуващите PACS системи вътре в болницата или болничната група, трансформирайки медицинските изображения и информация в DICOM и съхранявайки ги в рамките на болницата или в защитена и сигурна облачна среда извън нея (напр. в Microsoft Azure), предоставяйки достъп до архива през всяко устройство. Това трансформира големия обем от електронна информация на болницата в единна централизирана информационна платформа за контролирано споделяне.
•    Система за локализиране в реално време. Системата позволява локализиране на активи, пациенти и медицински персонал в реално време чрез икономически ефективна RFID технология. Системата проследява хигиенните навици на персонала, визитациите при пациентите, местоположението и използването на медицинското оборудване и активи, спестявайки време и корелирайки различните видове информация по между си.
•    Медицинска маса и образователен портал Sectra. Медицинското образование и клиничното обучение могат да бъдат изведени на едно съвсем различно ниво с медицинската маса за виртуални дисекции Sectra – интерактивно средство за обучение, което използва истински анатомични и клинични случаи, за да развива критичното мислене в клиничното обучение на младите лекари. Масата предоставя клинична информация, цялостен пакет от инструменти за управление на медицински изображения, преобразуване в реално време на 2D в 3D изображения, истинска съвместна работа, както и допълнителни образователни инструменти като 3D Анатомичен атлас и VH дисектор.
Образователният портал Sectra е базирана на облачна платформа, която дава достъп на медицинските университети и преподаватели до реални клинични случаи, които могат да съхранят и споделят със своите студенти, както от своята собствена медицинска практика или (университетска) болница, така и от други болници или медицински университети по света, които вече са споделили своите клинични случаи с в портала. Споделянето на клиничните случаи се извършва след пикселизация на лицевите черти на пациента и премахване на неговите лични данни, осигурявайки неприкосновеност на пациентската информация. Прочетете още тук.
•    Визитации от растояние. Състои се от роботизирана система, управлявана дистанционно, позволяваща на медицинските специалисти да комуникират на живо с пациентите и колегите си от разстояние. Роботът е висок около 1,20 м. и се придвижва безпрепятствено и безшумно по коридорите, кабинетите и отделенията. Снабден е с екран, показващ лицето на лекаря, както и с вградени високоговорители, за да се чува гласът му. С помощта на визитациите от разстояние натоварените медицински професионалисти скъсяват разстоянията и осигуряват лична връзка с пациентите си, предоставяйки по-високо ниво на грижа, комфорт и качество на обслужването.
•    Интерактивна грижа за пациента. Вашите пациенти получават висококачествени развлекателни и комуникационни услуги на самото болнично легло, като същевременно те самите биват въвлечени в процеса на лечение чрез обучения, достъп до информация и обратна връзка. Осигурени са услуги от следващо поколение като електронна поръчка на храна, лесен достъп до пациентско досие и пациентска информация и др., подобрявайки производителността на медицинския персонал и комфорта на пациента.
•    Неинвазивно измерване на здравни показатели. Удобни за носене устройства с интегрирани сензори за отчитане на сърдечен ритъм, сатурация на кръвта, хидратация, температура, движение и др., които измерват и обработват биометрични данни в реално време, което води до персонализирано, проактивно, базирано на конкретни данни лечение на пациента.

 

Някои от нашите ключови проекти:

  • През 2009 г. спечелихме договор с българско министерство за разгръщането и равитието на комуникационна система на базата на Управлявани услуги за въвеждането на общ европейски номер за спешни повиквания 112 в България. Проектът включваше доставка и интегриране на комуникационна инфраструктура с наличност от 99.99%, с цел интегриране на универсалния телефонен номер, стриктно спазвайки европейските изисквания за надежден и сигурен пренос на глас и данни в над 200 точки в цялата страна. Предоставихме 24х7х365 наблюдение и управление на мрежата, като предоставяме тези услуги и до този ден.
  • През 2012 г. проектирахме и имплементирахме сигурна сървърна инфраструктура в българска обществена институция. Проектът включваше планиране, дизайн и интеграция на Сиско сървъри и мрежова инфраструктура, решение за съхранение на данни на EMC и VMware виртуализиращ софтуер. Сървърната инфраструктура и тази за съхранение на данни бяха напълно виртуализирани, създавайки система, независима от самия хардуер. Системата включва и поддръжка при нива 24х7х4.
  • През 2013 г. реализирахме първия по рода си проект за телемедицина в България. Решението свърза три екипа от водещи експерти по гръдна хирургия и патология в три отделни болници - две в София и една във Варна, които извършиха операция за отстраняване на рак на гърдата, без физическото присъствие на всички специлисти на една локация. Това решение е възприето като основа за бъдещото развитие на системите за телездравеопазване в страната.
  • През 2015 г. реализирахме проект за една от най-големите болници в България за консолидиране на тяхната сървърна инфраструктура и внедряване на решение за VDI (Vitrual Desktop Infrastructure).
  • Също през 2015 г. изградихме цялостна ИТ инфраструктура за една от най-модерните онкологични болници в страната и региона. Проектът включваше изграждането на специализирана болнична мрежа, IP телефония, WiFi свързаност и сървърно решение на Сиско, сторидж решение на EMC, както и модерна система за интерактивна грижа за пациента на друг наш партньор - Барко.
  • През 2016 г., проектирахме, имплементирахме и интегрирахме цялостно решение за голяма частна болница в България, включващо решенията на Сиско за Обединени комуникации и сътрудничество, безжична WiFi инфраструктура и видеоконференции, както и решения за контрол на достъп и видеонаблюдение.