Managed Services

Управлявани услуги

Управлявани услуги (Managed Services) е цялостното решение за проактивна поддръжка, която Телелинк предлага за своите клиенти, целящи стратегическото изнасяне на една или повече IT услуги към външна компания. Телелинк също предлага "White Label" Управлявани услуги, което означава, че самите вие можете да предоставите сертифицираните от Сиско Управлявани услуги на Телелинк към своите собствени клиенти под своя собствен бранд. Така, че ако постоянно развиващите се технологии, липсата на достатъчно експертен персонал и неефективното управление на информационните услуги са предизвикателство за вас или за вашите клиенти, то Управлявани услуги от Телелинк е предложение, което трябва да обмислите. То включва:

 

 • Проактивно наблюдение. И превантивна поддръжка.
 • Бърза експертна поддръжка. Можете да отправите вашите заявки към центъра за обслужване на клиенти на Телелинк.
 • Двуезична поддръжка. Български и английски са езиците на които можете да комуникирате с нашите инженери.
 • Наличност 24х7х365. Покриване на всички часови зони.
 • Отдалечено и локално откриване на проблеми. Повредите могат да бъдат локализирани отдалечено благодарение на внедрените новаторски системи.
 • Отстраняване на проблеми. Следствие на дефекти в оборудване или некоректно функциониращ софтуер.
 • Конфигурационна порддръжка. Отдалечено и на място.
 • Ескалация до техническа поддръжка на производителя. В случай че проблема не може да бъде отстранен в рамките на гарантираните нива на обслужване (SLA).
 • Управление и анализ на проблеми. С цел отстраняване на бъдещо появяване на проблеми за клиента.
 • Управление и резервиране на конфигурации. Целим постоянно оптимизиране на конфигурациите, съобразявайки се с вашите бизнес нужди.
 • Управление и контрол на промените. Въвеждаме, управляваме и одобряваме промените.
 • Консултации за промяна на дизайн и архитектура на решението. Oптимизираме дизайна, вземайки предвид променящите се нужди на вашия бизнес.
 • Управление и планиране на капацитет, производителност и бъдещи разширения. Отличната подготовка и планиране са крайъгълните камъни на отличното изпълнение.
 • Нови IT услуги. Извършваме планиране и внедряване на услугите.
 • Регулярни отчети. За дейностите по поддръжка, съответствие на гарантираните нива на поддръжка (SLA), производителност на системата и др.
 • Управление на инциденти. Достъп до софтуерни инструменти за управление и проследяване на инциденти.
 • Най-добри практики при управление на информация. Всички дейности по поддръжка се извършват спазвайки най-добрите практики за Информационна сигурност.