Microsoft solutions

Microsoft решения

Телелинк предлага портфолио от решения, които  подобряват взаимната работа на служителите, управлението на устройства, управлението на ИТ инфраструктура, управлението на идентичността и достъпа, сигурността, защитата на информацията и други – на място при клиента или в облака. Като водещ партньор на Microsoft ние можем да ви помогнем да планирате, внедрите и поддържате следните решения и технологии:

 

 • Частен облак, базиран на Microsoft Windows Server и Microsoft System Center;
 • Оптимизация на ИТ инфраструктурата чрез виртуализация;
 • Облачно решение за съвместна работа - Microsoft Office 365;
 • Облачна инфраструктура и платформа в Microsoft Azure;
 • Облачно решение за управление на компютри и мобилни устройства - Microsoft Intune;
 • Управление на физическа и виртуална инфраструктура - System Center;
 • Управление на потребители и политики за управление - Microsoft Active Directory;
 • Виртуална десктоп инфраструктура и терминални услуги;
 • Унифицирано решение за съобщения и комуникация - Microsoft Exchange и Microsoft Skype for Business;
 • Решение за управление на бази от данни - SQL Server;
 • Решение за създаване на резервния копия - Backup solution;
 • Решение за възстановяване при аварии - на място при клиента, в облака или хибридно;
 • Система за управление на документите - Microsoft SharePoint;
 • Решение за управление на взаимоотношенията с клиенти – Microsoft Dynamics CRM;
 • Решение за управление на идентичността и достъпа - Microsoft Identity Management.

 

Някои от  нашите ключови проекти:

 • За един от клиентите ни проектирахме и внедрихме: услуга за електронна поща, базирана на Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint услуги с персонализирани работни потоци и допълнителнa разработка, активна директория, управление на конфигурации чрез Microsoft System Center, защита на крайните устройства, Microsoft Dynamics CRM с персонализирани работни потоци и форми, както и решение за обединени комуникации върху Lync. Тази цялостна инфраструктура се управлява и поддържа от Телелинк на базата на Договор за Управлявани услуги.
 • Изградихме и внедрихме решение за управление на център за данни, базирано на Windows Server Hyper - V и System Center, както и Virtual Desktop решение за една от най-големите болници в България.
 • Извършихме одит и редизайн на услуги по Активната директория за една от комуналните компании в България. Реконфигурирахме над 800 потребителя и приложихме подходящи групови политики, базирани на организационните и управленски нужди.
 • Проектирахме и внедрихме Lync решение за нуждите на един от телекомуникационните оператори в България
 • Успешно мигрирахме няколко клиента от решение на място в Office 365.
 • Проектирахме и внедрихме решение за създаване на резервни копия в Microsoft Azure, консултирахме и доставихме лицензионно решение за корпоративни клиенти за наш клиент от сферата на производството.