Team

Екип

Оперативен мениджмънт

Иван Житиянов

Директор "Системна интеграция"

                                                                       

Теодор Добрев

Предпродажби и иновации

                                                                       

Весела Лукарска

Операции и контрол

                                                                       

Бизнес лидери по хоризонтали     Бизнес лидери по вертикали

Владимир Митев

Мениджър бизнес развитие

Информационна сигурност

                                                                    

Петя Белишка

Мениджър бизнес развитие

Майкрософт решения

                                                                    

   

Мариян Карадимитров

Мениджър бизнес развитие

Телеком решения

                                                                    

Мирослав Гечев

Мениджър бизнес развитие

Иновативно здравеопазване

                                                                    

 

Публичен сектор     Корпоративен сектор

Любомир Петров

Търговски директор

                                                                             

Детелин Александров

Мениджър продажби

                                                                           

     

Гергана Ганева

Мениджър ключови клиенти

                                                                           

Росица Младенова

Мениджър ключови клиенти

                                                                           

 

 

Огнян Тошков

Мениджър продажби

                                                                           

Елица Джикова

Мениджър ключови клиенти

 

                                                                   

 

                                                                           

 

Системна интеграция

Иван Житиянов

Директор "Системна интеграция"

                                                                                                   

Предпродажби и иновации

Теодор Добрев

Ръководител на отдел

                                                                                                

Професионални услуги

Владимир Митев

Ръководител на отдел

                                                                                                

Продажби и бизнес развитие

Иван Житиянов 

Ръководител на отдел

                                                                                                

Телеком решения

Мариян Карадимитров  

Ръководител отдел

                                                                                                

Оперативни услуги и процеси

Весела Лукарска

Ръководител на отдел

                                                                                               

 

Управление на проекти

Анита Бранкова

Ръководител на отдел

                                                                                               

 

Инсталационни инженери

Мартин Липовски

Ръководител на отдел

                                                                                               

 

Поддръжка

Мария Пенкова

Ръководител на отдел

                                                                                               

 

Системна интеграция се състои от екип от повече от 70 опитни професионалисти.
Повечето от нас са сертифицирани в различни полета на експертиза:
 

1+ Cisco Business Practitioner

                                                                                                

1+ Cisco Business Specialist

                                                                                                

6+ CCDA инженери

                                                                                                

7+ CCDP Design инженери

                                                                                                

6+ CCIE инженери

 

2+ CCIE R&S инженери

 

1+ CCIE Security инженери

 

3+ CCIE SP инженери

 

1+ CCIP SP инженери

 

19CCNA инженери

 

1CCNA DC инженери

 

1+ CCNA Collaboration инженери

 

10CCNA R&S инженери

 

3CCNA Security инженери

 

1CCNA SP инженери

 

1CCNA Video инженери

 

2CCNA Voice инженери

 

2+ CCNA Wireless инженери

 

13+ CCNP инженери

 

1CCNP DC инженер

 

6+ CCNP R&S инженери

 

3CCNP Security инженери

 

1CCNP SP инженери

 

2CCNP Voice инженери

 

5Cisco Sales Specialists

 

11MCP инженери

 

1VMware VSP

 

1VMware TSP

 

1+ IBM Business Analytics инженери

 

1IBM Cloud Computing инженери

 

2IBM Power Systems инженери

 

1+ IBM Pure Systems инженери

 

1+ PMP Ръководители проекти (от общо 6+)

 

9EMC Certified инженери

 

2+ Veeam VMTSP

 

4ITIL сертифицирани специалисти