Telecom Solutions

Телеком решения

В наши дни видеопотреблението се развива с постоянни темпове и доставчиците на услуги трябва да изградят своята мрежа по начин, отговарящ на изискванията на клиентите. Доставчиците на услуги се стремят да предложат все по-широк спектър от услуги, като глас, видео, данни (мобилни услуги), за да останат на върха на техногиите и да бъдат една крачка пред своите конкуренти. Също така, една модерна IP мрежа изисква гъвкав, надежден и резервиран оптичен пренос през опорната мрежа. В качеството си на партньор на един от водещите доставчици на пазара – Cisco Systems, ние можем да ви помогнем да:

 

  • планирате, подготвите и изградите мащабируема мрежа с минимална енергийна консумация;
  • разширите и модернизирате съществуващата си мрежа;
  • подобрите и поддържате текущата мрежа;
  • управлявате и оптимизирате своята мрежа.

 

Някои от  нашите ключови проекти:

  • В началото на 2005 г. Българската телекомуникационна компания стартира мащабен проект за внедряване на Градска Мрежа (MAN) в градовете в цялата страна. Телелинк спечели предизвикателна възможност да планира,  изгражда, развива, разширява и модернизира тази мрежа. БТК използва високата надежднонст на мрежа, за да предоставя транспортни услуги, като XDSL, L2VPN, L3VPN, мобилни глас и данни, гарантирани линии, IP телевизия и др. Мрежата се развива и до днес, като предлага 10GE услуги и е готова за надграждане до 100GE и отвъд.
  • Освен това, през 2006/2007 г. БТК реши да построи новаторска L1 оптична преносна мрежа в България. Ние бяхме избрани да разработи DWDM решение на базата на Cisco ONS 15454 технология. Решението е достановено "до ключ", като също така е снабдено със софтуера за мониторинг и управление Cisco Transport Manager. Мрежата по-късно бе разширена и обновена, за да обхване всички големи градове на територията на България, предлагайки широколентови услуги.
  • В началото на 2010 г. БТК обяви търг за изграждане на гъвкаво и надеждно решение – Опорна MAN мрежа (Core network for MAN). Телелинк спечели възможността да се изправи пред още едно предизвикателство и да приложи най-доброто в този клас, първият в страната CRS-1 (Cisco Carrier Routing System). На по-късен етап мащабът на опорната мрежа беше удвоен от гледна точка на брой възли и капацитет. 
  • В края на 2011 г. Blizoo избра нас да изградим техния нов Главен център. Това решение също бе предоставено "до ключ" и включваше: видео, създаване на изцяло нова мрежа и нейното управление, базирайки се на технологиите на Cisco. Решението беше доставено, заедно със софтуера за мониторинг и управление Cisco ROSA.
  • В края на 2012 г. въведохме Edge layer между MAN и CORE мрежите на БТК, базирайки се на решението ASR9000 на Сиско. Всички устройства и възли в CORE и EDGE мрежите са двойно-резервирани, елиминирайки единичните точки на прекъсване, което дава възможност на БТК да предложи без прекъсване услуги като пренос на глас и IPTV.