Telephony & Collaboration

Обединени комуникации

Бизнес комуникациите се превърнаха в толкова важна и неизменна част от дейността на компанията, колкото са и електричеството и осветлението в офиса. Нуждаем се от тях, ако искаме сътрудничеството между нас и нашите колеги по време на работа да бъде по-ефективно. Ние можем да Ви помогнем да планирате, изградите, внедрите и поддържате вашите решения за телефония и свързаност, предлагайки решения за:

 

  • Обединени комуникации (аудио и видео разговори);
  • Cisco Jabber и Skype for Business;
  • Контакт център (Cisco Contact Center Express и Enterprise);
  • Уеб конференция (Cisco Webex);
  • Запис на разговори;
  • Осчетоводяване на разговори.

 

Някои от нашите ключови проекти:

  • Внедрихме решение за пълнофункционални обединени комуникации за над 1000 потребители за едно от водещите електроразпределителни дружества в България. На базата на портфолиото на Сиско за Обединени комуникации проектирахме решенията за телефония, гласова поща, IP факс и Контакт Център система, покривайки всички бизнес изисквания на нашия клиент.
  • Водеща българска банка се довери на Телелинк за дългосрочното и цялостно обновяване на своята остаряла телефонна система. Ние проектирахме решение за IP телефония, което беше внедрено и пригодено за работа със съществуващите телефонни централи на предприятието, съвместно използвайки единен номерационен план и функции. С поетапно изграждане през следващите няколко години, компанията се сдоби с цялостна и функционална IP телефонна мрежа, състояща се от над 1000 телефонни устройства, географски разпръснат клъстер за управление на разговорите, базиран на Cisco Unified Communications platform, както и сървър за присъствие (Presence Server) и приложение за осчетоводяване на разговорите.
  • Приложихме нашето най-сложно и комплексно решение за Обединени комуникации при един от най-големите оператори на телеуслуги в България. Повече от 1000 потребители се възползваха от богатата функционалност, разширените възможности за набиране и лесните за използване крайни устройства.