Videoconferencing

Видеоконферентни решения

Телелинк предлага най-новаторските решения за видеоконференция, гарантиращи висококачествена комуникация лице-в-лице. Партнирайки си със Сиско, можем да ви помогнем в планирането, изграждането, внедряването и поддръжката на вашите TelePresence решения, предоставяйки:

 

  • Зали за видеоконференция;
  • Терминали и профили за конферентни зали;
  • Лични видео терминали;
  • Клиентски софтуер за отдалечен достъп;
  • Видео инфраструктура (MCU, Управление и Контрол, Запис).

 

Някои от нашите ключови проекти:

  • Предоставихме видеоконферентно решение на софтуерна компания с 3 офиса извън страната, предлагащо висококачествена видео и аудио комуникация. Очевидните придобивки за бизнеса като повишената продуктивност и спестяването на транспортни разходи, донесоха реална стойност на нашите клиенти.
  • Спечелихме договор с правителствена агенция за проектиране и изграждане на решение, което позволява свързването на няколко офиса в цялата страна посредством висококачествени аудио и видео връзки, давайки възможност за изършването на конферентни разговори между всички офиси. Всички конферентни разговори могат да се записват и да бъдат използвани на по-късен етап благодарение на внедряването на Cisco TelePresence Content Server. Системата също така изискваше взаимовръзка между SIP поддържащи видео терминали и съществуващата ISDN мрежа, което стана възможно чрез имплементирането на Cisco ISDN gateway.